Stoev, Raev and Goutsina
 • адв. Цветелина Гуцина

  Съдружник

 • Адрес

  гр. София 1142, бул. "В. Левски" 3, ет. 2, ап. 6А

 • E-mail:

  t.goutzina@gmail.com

 • Тел.:

  +359 896 616 777

 • Социални мрежи:

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

Адвокат Цветелина Гуцина е придобила юридическия си стаж като юрист в администрацията на Столична община, от 2010 г. година като адвокат от САК. Практиката на адвокат Цветелина Гуцина е свързана основно с казуси в сферата на облигационното право, семейно и наследствено право, административни и административнонаказателни дела, процесуално представителство по искови, заповедни и изпълнителни производства, представителство в регистърни производства, консултации по вещни и трудовоправни въпроси.

Изтеглете PDF визитка