Stoev, Raev and Goutsina
 • адв. Георги Раев

  Съдружник

 • Адрес

  гр. София 1142, бул. "Васил Левски" 3, ет. 2, ап. 6А

 • E-mail:

  georgiraev.lex@gmail.com

 • Тел.:

  +359 88 667 4329

 • Социални мрежи:

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

Дългогодишният юридически опит на адвокат Георги Раев е в сферата на бизнеса, държавното управление и защитата на имуществените права на гражданите.

Адвокат Георги Раев осъществява адвокатската си практика в областта на търговското, облигационното, вещното и трудовото право, регулациите в областта на административното право (включително, но не само - търговия с лекарствени продукти в хуманната медицина, медицински изделия и храни, данъчно право, устройство на територията, строителство, кадастър, защита на конкуренцията), процесуално представителство в граждански, административни, административнонаказателни и арбитражни производства.

 

За повече информация: 

https://www.linkedin.com/in/georgi-raev-lawoffice

Изтеглете PDF визитка