Stoev, Raev and Goutsina
 • адв. Станимир Стоев

  Управляващ съдружник

 • Адрес

  гр. София 1142, бул. "Васил Левски" 3, ет. 2, ап. 6А

 • E-mail:

  stanimir.stoev@gmail.com

 • Тел.:

  +359 887 920 829

 • Социални мрежи:

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

Адвокат Станимир Стоев има над 23-годишен юридически стаж като практикуващ юрист, от които над 16 години като адвокат. Преди вписването си като адвокат същият е последователно юрист, старши юрисконсулт и директор дирекция „Правна“ в 4 търговски банки. Практиката на адвокат Станимир Стоев е свързана основно с търговски спорове и правоотношения в сферата на дейност на търговските банки и техните клиенти, предоставяне на консултации по въпроси, свързани с кредитиране, проблемни кредити, процесуално представителство по искови, заповедни и изпълнителни производства, както от страна на клиенти на банките, така и от страна на търговските банки.

Отделно от посочената дейност адвокат Станимир Стоев консултира юридически и физически лица и поема тяхната процесуална защита, когато това е необходимо, и по въпроси, свързани с търговското, облигационното, вещното, трудовото и административното право.

Изтеглете PDF визитка